Home

Over Tuinvereniging Het Noorden

We vormen een hobby tuindervereniging met een grote diversiteit aan leden. Naast traditionele gewassen als aardappelen en boerenkool worden er ook exotische gewassen verbouwd. Ons doel is op een ontspannen manier te tuinieren met respect voor elkaar en de natuur. Wij tuineren op natuurvriendelijke wijze en gebruiken alleen natuurlijke middelen. Gif is niet toegestaan.

Ieder jaar wordt mest van een kinderboerderij gebracht.
Tuinvereniging Het Noorden heeft meer dan 70 tuinen op een oppervlak van 1 ha. De tuinen variëren in grootte vanaf ca. 60 tot 300 m2. Het terrein is omzoomd door bomen en voorzien van een hek. Elk lid heeft hiervan een sleutel. Op het terrein staat een stenen huisje met toilet. Stromend water is op meerdere plekken beschikbaar

Mensen van Tuinvereniging Het Noorden hebben heel verschillende tuinen: de een met groenten, de ander met bloemen en vlinders. Ieder heeft zo zijn idee over tuin en tuininspanning. Daarom hebben mensen ook behoefte aan verschillende afmetingen van hun tuin. Onze tuinvereniging maakt al die wensen mogelijk. We zijn wel een kleinschalige tuinvereniging. Dat wil zeggen dat er kleine kassen op het eigen terrein mogen worden geplaatst, maar b.v. geen gebouwtjes. Zie voor details ons reglement.
Ieder zorgt zelf voor zijn eigen tuingereedschap. Opslag daarvan in een eigen bak mag op het eigen terrein. De vereniging zorgt voor zaken als kruiwagens, watervoorziening e.d.

Waar kunt u ons vinden?

Het complex is gelegen aan de noordkant van de stad Groningen en heeft de ingang aan de Winsumerweg, vlak bij het Van Starkenborghkanaal en Noorderhoogebrug.

Over ons

Gezamenlijke werkochtenden

Behalve onze eigen tuin beheren we met elkaar het gezamenlijke deel: de paden, heggen, het ronde pleintje en het stuk bij het huisje. Dit gebeurt op de “werkochtenden” en die zijn vier keer per jaar. Op deze ochtenden wordt er geschoffeld, gesnoeid, geknipt en takken gezaagd. Ook het onderhoud van de zitbanken is nodig, evenals schoonhouden en verven van het huisje.
Er is een gezamenlijke koffiepauze waarin veel uitgewisseld kan worden. 

Werkochtenden 2020 (tijden 09.00 – 12.30 uur).

  • za 25 april (afgelast vanwege Corona)
  • za 27 juni (+ container)
  • za 22 augustus
  • za 3 oktober

Tuinafval, compost

Ons tuincomplex ziet er heel goed uit en laten we het zo houden! De algemene compostberg is open. Het hele jaar door mag er groenafval gestort worden. Afval moet u zelf mee naar huis nemen en op de gewone wijze afvoeren. 

Algemene ledenvergaderingen

Een keer per jaar is er een ledenvergadering van de Vereniging. Deze wordt altijd aan het begin van het nieuwe tuinjaar gehouden, in maart. Hier hoor je hoe we er voor staan en verder komen allerlei zaken aan de orde die voor de leden van belang zijn.

Geschiedenis

In mei 1941 begon in de wijk Selwerd een groepje mensen gezamenlijk een tuin te huren. Tot ze het veld moesten ruimen voor de nieuwe huizen die gebouwd gingen worden. Toen kwam er na de oorlog het huidige stuk grond aan de overkant van het kanaal beschikbaar: het Van Starkenborghkanaal was gegraven van 1934- 1939 en diende als verbinding tussen Eemskanaal en Prinses Margrietkanaal. Enkele oude tuinders onder ons herinneren zich nog hoe de aarde die uit het kanaal kwam met kleine vrachtauto’s en lorry’s weggevoerd werd. Ons tuincomplex was een deel van de “Koningslaagte” en het stuk werd met deze grond verhoogd. Eerst had het complex een rechthoekige vorm en men kwam er via de Bedumerweg met aan het einde de oude brug over het kanaal.

De ingang was bij het tuinhuisje. Met de huidige brug kwam het fietspad en werd de ingang aan de weg.
Vroeger werd er tussen de leden veel meer uitgewisseld over de tuinwerkzaamheden. Ook werden er gezamenlijk zaden ingekocht. Daarnaast hield men tot in de jaren tachtig klaverjas- en sjoelavonden. Nu zie je dat mensen liever alleen of met zijn tweeën in alle rust aan hun tuin werken als hobby om even uit de dagelijkse drukte weg te zijn. Ook is er veel meer diversiteit in gewassen die verbouwd worden doordat er leden met heel verschillende achtergrond bezig zijn; elk op hun manier. Het bestuur ziet het als haar taak om voor de continuïteit te zorgen. Dit door de leden te betrekken bij het geheel van het tuincomplex (onderhoud, goed achterlaten) en een tuinreglement. En door zo nodig de praktische zaken te regelen. Er zijn kontakten met andere tuinverenigingen en soms is er uitwisseling met, of voorlichting door aan tuinverwante bedrijfjes.

De grond

Zoals gezegd, is de grond afkomstig uit het bij de tuin gelegen Van Starkenborghkanaal. Over de vroegere zeebodem is in de loop van de jaren kleigrond gekomen; de pure blauwe klei zit diep en is vermengd met zanderige grond van de Waddenzee. Deze lag in golvende lagen vanwege de getijdenwerking: het Reitdiep ging met eb en vloed mee. Zo kon je ooit vanaf de Noorderhaven met de boot naar Ameland.Op deze gemengde grond is in de loop van de jaren heel wat mest aangebracht. Deze werd aangevoerd van boerderijen via de Winsumer- en Paddepoelsterweg. De laatste tijd krijgen we mest van de kinderboerderij in het Stadspark: vijf keer per jaar komt een wagen elf kuub brengen.