75 Jaar Tuinvereniging Het Noorden

Onze vereniging bestaat vijfenzeventig jaar!

In 1938 is het Van Starkenborghkanaal in gebruik genomen.
De afgegraven grond (zware klei) werd op buurterreinen gestort.
Na het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog is met het oog op eventuele voedselschaarste een volkstuin opgericht op ons huidige terrein.
In de archieven is hierover niets terug te vinden. Wel hebben we nog de akte in bezit, waarin bij een notaris de statuten van “Vereniging van Amateurtuinders Het Noorden” vastgesteld werden. Dit gebeurde in het jaar 1978. Ook het reglement uit die tijd hebben we nog. Er staan nog prachtige regels in: “Artikel 6: Op de denkbeeldige scheidingslijnen tussen de tuinen moeten voor en achter betonnen paaltjes worden geplaatst. Deze mogen maximaal 0,15 meter boven het maaiveld uitkomen en moeten in de lengterichting van de tuin worden geplaatst.
Iedere zichtbare vorm van tuinafscheiding is verboden tenzij in onderling overleg met goedkeuring van het bestuur.”
“Artikel 12F: Het is verboden zodanige handelingen te verrichten of te laten (doen) verrichten welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel ontnemen.” Bij de Kamer van Koophandel staan we nog steeds geregistreerd als “Vereniging van Amateurtuinders Het Noorden”.
Wij hebben ons tuinencomplex een iets toegankelijkere naam gegeven:Tuinvereniging Het Noorden. Op ons terrein van één hectare groot zijn momenteel zeventig huurders bezig op de tuinen. Sommige huurders hebben een stukje van 70 vierkante meter, andere huurders hebben een terrein van wel 300 vierkante meter. De één heeft puur een groentetuin, de ander heeft bloemen, fruitbomen, een grasveld met zitplaats, een vijver met kikkers: er wordt heel divers getuinierd. Ook de leden zijn heel divers: jonge stellen met kinderen, gepensioneerden, mensen van buitenlandse afkomst, mensen met een drukke baan. Al met al een mooie mix uit onze samenleving. En het enthousiasme spat er bij velen vanaf. Natuurlijk zetten we weer veel te vroeg die plantjes in de tuin, maar we willen zo graag. De werkochtenden en de ledenvergadering worden prima bezocht. We hebben veel betrokken leden. En dat maakt het zo mooi om in het bestuur te zitten van deze vereniging. Met z’n allen maken we er een prachtige vereniging van!

Hans Wijnolst
voorzitter “Vereniging van Amateurtuinders Het Noorden”