Algemene ledenvergaderingen

ALV 2023 op 11 maart, theehuis Werken met Zorg, 10.30 – 12.00 uur.

Een keer per jaar is er een ledenvergadering van de Vereniging. Deze wordt altijd aan het begin van het nieuwe tuinjaar gehouden, zie de uitnodiging. Hier hoor je hoe we er voor staan en verder komen allerlei zaken aan de orde die voor de leden van belang zijn.

Verslag Algemene Ledenvergadering Tuinvereniging Het Noorden 2022 kan je hier downloaden

Financieel jaarverslag 2022 Tuinvereniging Het Noorden kan je hier downloaden