Algemene ledenvergaderingen

Een keer per jaar is er een ledenvergadering van de Vereniging. Deze wordt altijd aan het begin van het nieuwe tuinjaar gehouden, zie de uitnodiging. Hier hoor je hoe we er voor staan en verder komen allerlei zaken aan de orde die voor de leden van belang zijn.

Verslag Algemene Ledenvergadering Tuinvereniging Het Noorden 6 maart 2021 kan je hier downloaden

Financieel jaarverslag 2020 Vereniging van Amateurtuinders HET NOORDEN kan je hier downloaden