Algemene ledenvergaderingen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Tuinvereniging Het Noorden
Op zaterdagochtend 7 maart 2020
Aanvang 10.30 uur. Theehuis, Winsumerweg 1a
Ingang naast onze ingang

Een keer per jaar is er een ledenvergadering van de Vereniging. Deze wordt altijd aan het begin van het nieuwe tuinjaar gehouden, zie de uitnodiging. Hier hoor je hoe we er voor staan en verder komen allerlei zaken aan de orde die voor de leden van belang zijn.

Agendapunten AVL 2020 kan je hier downloaden

Laatst gehouden ALV: zaterdag 2 maart 2019. Klik op de links voor de notulen 2019 en het financieel verslag 2018 en begroting 2019.