Archief

Verslag Algemene Ledenvergadering Tuinvereniging Het Noorden 6 maart 2021 kan je hier downloaden

Financieel jaarverslag 2020 Vereniging van Amateurtuinders HET NOORDEN kan je hier downloaden

Agendapunten AVL 2020 kan je hier downloaden

Verslag Algemene Ledenvergadering Tuinvereniging Het Noorden 7 maart 2020 kan je hier downloaden

Het financieel verslag 2019 kan je hier downloaden

Laatst gehouden ALV: zaterdag 2 maart 2019. Klik op de links voor de notulen 2019 en het financieel verslag 2018 en begroting 2019.