Exoten (die je moet vermijden)

Heel vaak kun je in tuincentra en kwekers planten kopen die een buitenlandse oorsprong hebben.  Ze hebben vaak mooie bloemen of sierlijk blad, en lijken erg aantrekelijk om te planten in aquaria, vijver of tuin.

Toch is het beter deze niet te kopen. Omdat ze zich vaak snel verspreiden. Het zijn daarom ook INVASIEVE TUINPLANTEN. Deze zijn ongewenst omdat ze vaak minder ecologische waarde hebben. O.K., soms lijken ze na 40 of 100 jaar redelijk ingeburgerd. Maar vaak is dat niet zo. Bijvoorbeeld: op de zomereik (Quercus Robur) zijn zo’n 370 soorten insecten gevonden die er een deel van hun leven doorbrengen. Dat zijn er net zoveel als op de vuilboom (Ramnus frangula). Om te eten, voortplanten, schuilen. Op de amerikaanse eik (Quercus rubra) zijn maar 80 soorten insecten gevonden. En op de amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) zijn dat maar 35 soorten. Daarmee krijgen insecten, maar ook vogels en zoogdieren minder kansen om te (over)leven.

Ook inlandse gekweekte siersoorten hebben dat nadeel, maar die verspreiden zich meestal niet (zoveel). Vlinders hebben meer aan planten waarvan ze de nectar wel kunnen gebruiken, aan soorten waar hun rupsen wel van eten…….enkele soorten exooten zijn giftig of zorgen voor een allergische reactie, of worden plagen in groen en natuur. Bekende plaagsoorten, die bijna niet meer te bestrijden zijn: Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien. Ook niet inheems dieren zou je niet los moeten laten in de natuur: muskusrat, grijze eekhoorn, roodwangschildpad, halsbandparkiet, nijlgans zijn soorten die nu vaak voorkomen en soms een plaag zijn.

Veel soorten verspreiden zich door de opwarming nu ook vanuit het zuiden in Nederland. Dat is een natuurlijk prroces, dat versneld wordt door internationaal transport en spoorwegen. De selwegen en spoorweg emplacementen zijn dan de eerste plekken waar ze voorkomen. Ze zijn nooit een plaag, en worden na een tiental jaren tot de inheemse soorten gerekend. De ecologische soorten die erbij horen, reizen vaak mee naar het noorden.Van de onderstaande soorten wordt door FLORON aangeraden deze niet te kopen en in eigen tuin bij voorkeur te verwijderen. Kijk ook op https://www.floron.nl/tuinernietin