Geschiedenis

In mei 1941 begon in de wijk Selwerd een groepje mensen gezamenlijk een tuin te huren. Tot ze het veld moesten ruimen voor de nieuwe huizen die gebouwd gingen worden. Toen kwam er na de oorlog het huidige stuk grond aan de overkant van het kanaal beschikbaar: het Van Starkenborghkanaal was gegraven van 1934- 1939 en diende als verbinding tussen Eemskanaal en Prinses Margrietkanaal. Enkele oude tuinders onder ons herinneren zich nog hoe de aarde die uit het kanaal kwam met kleine vrachtauto’s en lorry’s weggevoerd werd. Ons tuincomplex was een deel van de “Koningslaagte” en het stuk werd met deze grond verhoogd. Eerst had het complex een rechthoekige vorm en men kwam er via de Bedumerweg met aan het einde de oude brug over het kanaal.

De ingang was bij het tuinhuisje. Met de huidige brug kwam het fietspad en werd de ingang aan de weg.
Vroeger werd er tussen de leden veel meer uitgewisseld over de tuinwerkzaamheden. Ook werden er gezamenlijk zaden ingekocht. Daarnaast hield men tot in de jaren tachtig klaverjas- en sjoelavonden. Nu zie je dat mensen liever alleen of met zijn tweeën in alle rust aan hun tuin werken als hobby om even uit de dagelijkse drukte weg te zijn. Ook is er veel meer diversiteit in gewassen die verbouwd worden doordat er leden met heel verschillende achtergrond bezig zijn; elk op hun manier. Het bestuur ziet het als haar taak om voor de continuïteit te zorgen. Dit door de leden te betrekken bij het geheel van het tuincomplex (onderhoud, goed achterlaten) en een tuinreglement. En door zo nodig de praktische zaken te regelen. Er zijn kontakten met andere tuinverenigingen en soms is er uitwisseling met, of voorlichting door aan tuinverwante bedrijfjes.

De grond

Zoals gezegd, is de grond afkomstig uit het bij de tuin gelegen Van Starkenborghkanaal. Over de vroegere zeebodem is in de loop van de jaren kleigrond gekomen; de pure blauwe klei zit diep en is vermengd met zanderige grond van de Waddenzee. Deze lag in golvende lagen vanwege de getijdenwerking: het Reitdiep ging met eb en vloed mee. Zo kon je ooit vanaf de Noorderhaven met de boot naar Ameland.Op deze gemengde grond is in de loop van de jaren heel wat mest aangebracht. Deze werd aangevoerd van boerderijen via de Winsumer- en Paddepoelsterweg. De laatste tijd krijgen we mest van de kinderboerderij in het Stadspark: vijf keer per jaar komt een wagen elf kuub brengen.