Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap

Inschrijfgeldeenmalig€ 15,00
Borg sleuteleenmalig€ 15,00
Contributiejaarlijks€ 20,00
Grondprijs per vierkante meterjaarlijks€ 0,40

De nota voor de tuin wordt in januari verstuurd en dient voor 15 februari betaald te worden. Zo niet dan volgt een verhoging van € 10.
Indien u een Stadjerspas heeft kunt u een afbeelding van QR-code opsturen (niet het nummer) naar Arja Stoové, per e-mail of per brief (deponeren in de brievenbus aan het hek). De korting van € 20 zal zo snel mogelijk worden overgemaakt.
Verder wordt verwacht dat u meedoet aan werkochtenden.

Als men de tuin wil opzeggen moet dit zo spoedig mogelijk aan de tuincoördinator worden doorgeven. En dat kan op elk moment van het jaar.