Tuinafval en compost

Vanaf maart 2020 is het niet meer toegestaan om groen afval (en natuurlijk grof vuil)  achter de mesthoop te storten. Er werd teveel gestort. Men moet nu het groene afval op de eigen tuin verwerken en het grof vuil mee zelf naar de gemeentestort brengen. Of men bewaart het grof vuil op de eigen tuin, totdat er de jaarlijkse grofvuilcontainer geplaatst wordt (meestal op de eerste werkochtend). Soms zullen we ook een groenafvalcontainer huren. Men krijgt daar via de mail bericht van. 

De algemene compostberg, 17-2-2020