TUINREGLEMENT

We vormen een hobby tuinvereniging; met de volgende regels:

 • Ieder onderhoudt zijn eigen tuin, het gezamenlijke pad met de buren en de binnenkant van de heg.
 • Het onkruid, vooral paardenbloemen, dient voordat het zaad zich verspreidt weggehaald te worden.
 • Chemische, voor grond en gezondheid nadelige bestrijdingsmiddelen tegen onkruid, plantenziekten en slakken zijn ten strengste verboden.
 • Per tuinnummer is een glazen kas of hok met gereedschapsbak toegestaan: afmetingen 2×3 maximaal, en niet hoger dan 2 meter. Een tunnelkas met stevig plastic (in de herfst opruimen!) mag maximaal zes meter lang zijn en moet achterin de tuin staan.
 • Laagstambomen (niet hoger dan 2,5 meter) mogen worden geplaatst. Wel in overleg met de buren.
 • Na gebruik van een kruiwagen, voor het halen van mest bijvoorbeeld, wordt deze weer achter het gebouwtje gezet.
 • Leden zijn aansprakelijk voor vernielingen die door hun, hun gezinsleden of hun bezoek zijn aangebracht. Wie goederen uit andere tuinen weghaalt zonder toestemming van betreffende huurder wordt geroyeerd als lid.
 • Als je iets ziet dat niet goed of kapot is geef je het door aan de tuincoördinator.
 • Onderhoud van de heggen, de begrenzing aan het pad en de algemene paden gebeurt op gezamenlijke werkochtenden; ook kunnen er dan andere klusjes zijn. Tijdens de werkochtenden is het niet toegestaan op eigen tuin te werken. 
 • Op zaterdag is het toegestaan om na 16.00 uur te barbecueën. Men moet het afval mee naar huis nemen.
 • Landbouwplastic is te leen of te koop, inlichtingen bij tuincoördinator.
 • Een auto mag op het eerste pad geparkeerd worden. Men kan niet meer met de auto de paden naar rechts op.
 • Het hek moet men altijd bij binnenkomst of vertrek weer dichtdoen.

AFVAL

 • Op de 1e werkochtend komt er een grofvuilcontainer en een groen container.
 • Maak je geen gebruik van de containers: eigen afval moet zelf mee worden genomen; er is geen afvalbak. Dit geldt ook voor grof vuil. Groen afval kan het beste op de eigen tuin gecomposteerd worden.
 • Bouwsels, planken op de tuin moeten bij het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd worden. Wel kan via de tuincoördinator gekeken worden of de opvolger op betreffende tuin het wil overnemen.

Verder is het NIET TOEGESTAAN OM

 • sintels, puin of grind te storten zonder overleg;
 • gif te gebruiken;
 • afval, onkruid of iets anders te verbranden;
 • open vuur;
 • groentes in de waterbakken te wassen;
 • zich ongevraagd op andermans tuin te bevinden, dit geldt ook voor kleine kinderen;
 • tegels, stenen of anderszins daar weg te halen;
 • honden los te laten lopen;
 • dieren op de tuin te houden;
 • handel te drijven op het tuincomplex;
 • wiet te telen;
 • door radiomuziek of lawaai, (ook roepen en schreeuwen) de rust te verstoren.

LIDMAATSCHAP

 • De nota krijg je begin van de 1e week van het nieuwe jaar en moet voor 15 februari betaald zijn. 
 • Zo niet volgt een verhoging van € 10,00.
 • Geen nota ontvangen? Het is de eigen verantwoordelijkheid van de huurder om contact op te nemen met de penningmeester/tuincoördinator.
 • Nieuwe huurders krijgen een voorlopig huurcontract van één jaar.
 • Bij slecht gebruik van de tuin of vervelend gedrag van huurder kan de huur dan binnen dat jaar opgezegd worden.
 • Stadjerspas, QR code mailen naar de penningmeester, de korting zal dan zo snel mogelijk worden overgemaakt. De pas moet elk jaar op internet geactiveerd worden.
 • Deelname aan de werkochtenden, 4 x super, 3 x goed, 2 x okee, 1 of 0 x bijdrage van € 10 of € 20.
 • Er wordt drie keer per jaar een tuinschouw gehouden. Dan kijkt de commissie of de tuin goed gebruikt en onderhouden wordt. Zo niet, dan volgt na de eerste schouw een waarschuwing; bij de tweede schouw tuin niet op orde nog een waarschuwing en bij de derde keer niet op orde volgt royement. Men dient dan binnen één week zijn/haar spullen van de tuin te halen en de sleutel in de brievenbus aan het hek te deponeren.

We hebben een internetsite met veel informatie over onze vereniging: www.tuinvereniginghetnoorden.nl

Leden, die een artikel of foto’s van onze tuinen willen leveren, kunnen dat sturen naar tuinhetnoorden@hotmail.com

Leden kunnen op het mededelingenbord zaken aangeven, bijvoorbeeld dat hij/zij zaden of plantjes wil ruilen. Berichten aanbrengen op papier en met punaises bevestigen.