TUINREGLEMENT

We vormen een hobby tuinvereniging; met de volgende regels:

 • Ieder onderhoudt zijn eigen tuin, het tegelpad en de binnenkant van de heg.
 • Het onkruid; vooral paardenbloemen, dient voordat het zaad verspreidt weggehaald te worden.
 • Chemische, voor grond en gezondheid nadelige bestrijdingsmiddelen tegen onkruid, plantenziekten en slakken zijn ten strengste verboden.
 • Per tuinnummer is een glazen kas of hok met gereedschapsbak toegestaan: afmetingen 2×3 maximaal, en niet hoger dan 2 meter. Een tunnelkas met stevig plastic (in de herfst opruimen!) mag maximaal zes meter lang zijn en moet achterin de tuin staan.
 • Fruitbomen laagstam, ook bloesembomen niet hoger dan 2,5 meter en in overleg met de buren geplaatst.
 • Na gebruik van een kruiwagen, voor het halen van mest bijvoorbeeld, wordt deze weer achter het gebouwtje gezet.
 • Leden zijn aansprakelijk voor vernielingen die door hun, hun gezinsleden of hun bezoek zijn aangebracht. Wie goederen uit andere tuinen weghaalt zonder toestemming van betreffende huurder wordt geroyeerd als lid.
 • Als je iets ziet dat niet goed of kapot is geef je het door aan de tuincoördinator.
 • Onderhoud van de heggen, de begrenzing aan het pad en de algemene paden gebeurt op gezamenlijke werkochtenden (zie onder); ook kunnen er dan andere klusjes zijn. Tijdens de werkochtenden is het niet toegestaan op eigen tuin te werken. 
 • Men mag met de auto naar de tuin rijden om iets af te leveren of op te halen. De auto moet daarna zodanig geparkeerd worden dat een ander er geen last van heeft.
 • Degene die het laatst de tuin verlaat kijkt of het huisje is afgesloten en doet het hek op slot.
 • Op zaterdag is het toegestaan om na 16.00 uur te barbecueën. Men moet het afval mee naar huis nemen.
 • Landbouwplastic is te leen, inlichtingen bij tuincoördinator.

AFVAL

 • Op de 1e werkochtend komt er een grofvuilcontainer.
 • Eigen afval moet zelf mee worden genomen; er is geen afvalbak. Dit geldt ook voor grof vuil. Bouwsels, planken op de tuin moeten bij het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd worden. Wel kan via de tuincoördinator gekeken worden of de opvolger op betreffende tuin het wil overnemen.
 • Groenafval kan achter de mesthoop gestort worden.

Verder is het NIET TOEGESTAAN OM

 • sintels, puin of grind te storten zonder overleg;
 • gif te gebruiken;
 • afval, onkruid of iets anders te verbranden;
 • open vuur;
 • groentes in de waterbakken te wassen;
 • zich ongevraagd op andermans tuin te bevinden, dit geldt ook voor kleine kinderen;
 • tegels, stenen of anderszins daar weg te halen;
 • honden los te laten lopen;
 • dieren op de tuin te houden;
 • handel te drijven op het tuincomplex;
 • wiet te telen;
 • radiomuziek of lawaai, (ook roepen en schreeuwen) de rust te verstoren.

LIDMAATSCHAP

 • De nota krijg je begin van de 1e week van het nieuwe jaar en moet voor 1 februari betaald zijn. 
 • Zo niet volgt een verhoging van € 10,00.
 • Geen nota ontvangen? Het is de eigen verantwoordelijkheid van de huurder om contact op te nemen met de penningmeester/tuincoördinator.
 • Nieuwe huurders krijgen een voorlopig huurcontract van één jaar.
 • Bij slecht gebruik van de tuin of vervelend gedrag van huurder kan de huur dan binnen dat jaar opgezegd worden.
 • Stadjerspas, Q code mailen naar de penningmeester, de korting zal dan zo snel mogelijk worden overgemaakt.
 • Deelname aan de werkochtenden, 4 x super, 3 x goed, 2 x okee,  1 of 0 x bijdrage van € 10 of € 20