Tuinreglement

We vormen een hobby tuinvereniging; daarom de volgende regels:

ONDERHOUD:

 • Ieder onderhoudt zijn eigen tuin, het tegelpad en de binnenkant van de heg: onkruid op de grond en takjes bijknippen.
 • Het onkruid; vooral paardebloemen, dient voordat het zaad verspreidt weggehaald te worden.
 • Chemische, voor grond en gezondheid nadelige bestrijdingsmiddelen tegen onkruid, plantenziekten en slakken zijn ten strengste verboden.
 • Als het bestuur bij de tuinschouw in mei en september een niet onderhouden tuin aantreft, volgt een waarschuwing. Als er daarna te weinig is gebeurd volgt een tweede waarschuwing. Na drie waarschuwingen moet de huurder de sleutel inleveren en mag hij/zij het terrein niet meer betreden.
 • Het tuinafval kan gestort worden op de gezamenlijke composthoop. Je kunt ook je eigen composthoop maken; liefst achter in de tuin (het kan ook samen met een buurtuin).
 • Per tuinnummer is een glazen kas of hok met gereedschapsbak toegestaan: afmetingen 2×3 maximaal, en niet hoger dan 2 meter. Een tunnelkas met stevig plastic (in de herfst opruimen!) mag maximaal zes meter lang zijn en moet achterin de tuin staan.
 • Fruitbomen laagstam of spilstam; ook bloesembomen niet hoger dan 2,5 meter en in overleg met de buren geplaatst.
 • Na gebruik van een kruiwagen, voor het halen van mest bijvoorbeeld, wordt deze weer achter het gebouwtje gezet.
 • Leden zijn aansprakelijk voor vernielingen die door hun, hun gezinsleden of hun bezoek zijn aangebracht. Wie goederen uit andere tuinen weghaalt zonder toestemming van betreffende huurder wordt geroyeerd als lid.
 • Als je iets ziet dat niet goed of kapot is geef je het door aan de tuincoördinator.
 • Onderhoud van de heggen, de begrenzing aan het pad en de algemene paden gebeurt op gezamenlijke werkochtenden (zie onder); ook kunnen er dan andere klusjes zijn.
 • Met de auto kan alleen over het eerste en tweede zijpad gereden worden na overleg met coördinator of een bestuurslid. De auto moet zodanig aan de weg geparkeerd staan dat een ander er ook uit kan rijden.
 • Degene die het laatst de tuin verlaat kijkt of het huisje is afgesloten en doet het hek op slot.

AFVAL

 • Eigen afval moet zelf mee worden genomen; er is geen afvalbak. Dit geldt ook voor grof vuil. Bouwsels, planken op de tuin moeten bij het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd worden. Wel kan via de tuincoördinator gekeken worden of de opvolger op betreffende tuin het wil overnemen.
 • Als je grote stronken of takken hebt kun je die in het weekend van de werkochtenden kwijt op de gezamenlijke afvalplek (dit wordt dan bekend gemaakt)

Verder is het NIET TOEGESTAAN OM

 • sintels, puin of grind te storten zonder overleg;
 • gif te gebruiken;
 • afval, onkruid of iets anders te verbranden;
 • op je tuin een barbecue te houden op andere dagen dan op zaterdag avond;
 • zich ongevraagd op andermans tuin te bevinden, dit geldt ook voor kleine kinderen;
 • tegels, stenen of anderszins daar weg te halen;
 • met bromfietsen langs de paden te rijden;
 • honden los te laten lopen;
 • dieren op de tuin te houden;
 • handel te drijven op het tuincomplex;
 • wiet te telen;
 • met radiomuziek of lawaai, (ook roepen en schreeuwen) de rust te verstoren,

LIDMAATSCHAP

 • Nieuwe leden krijgen eerst een voorlopig huurcontract, wat omgezet kan worden in een vast contract.
 • De contributie moet vóór 1 februari betaald zijn.
 • Het opzeggen van de tuin moet zo snel mogelijk nadat je weet dat je er mee gaat ophouden bij de tuincoördinator gebeuren. Als je te veel tuin hebt kun je dit ook bij haar melden.
 • Van elke tuin verwachten we twee keer per jaar iemand op de gezamenlijke werkochtenden.

Werkochtenden 2020 (tijden 09.00 – 12.30 uur).

 • za 25 april (+ container)
 • za 27 juni
 • za 22 augustus
 • za 3 oktober

Kom je alle vier ochtenden, dan is dat geweldig. Kom je drie ochtenden, dan is dat fijn. Kom je twee ochtenden, dan is dat genoeg. Kom je een ochtend, dan is de extra bijdrage € 10. Kom je geen enkele ochtend, dan is de extra bijdrage € 20

In uitzonderingsgevallen en voor hen die ouder zijn dan 70 geldt dit niet.
Tijdens de werkochtenden is het niet toegestaan om op eigen tuin bezig te zijn.

 • Elke zaterdag na 16.00 uur mag er op eigen tuin een barbecue gehouden worden. Het huisje mag daarbij niet gebruikt worden om voedsel te bereiden, en het afval wordt door de mensen van die tuin opgeruimd.
 • Op de vroegere composthoop mag niets meer gedeponeerd worden.

Tuinschouw 2020

 • 9 mei
 • 11 juli
 • 19 september