Tuinschouw

Bij de tuinschouw wordt gekeken naar hoe de tuin is gebruikt en onderhouden, of de heg is bijgeknipt en of het strookje onder de heg aan het pad geen onkruid bevat.
Is het bestuur van oordeel dat de tuin onvoldoende onderhouden/gebruikt wordt, dan volgt er een waarschuwing. Men heeft dan een maand de tijd om het te herstellen. Gebeurt dat niet, dan volgt een tweede waarschuwing. Na weer een maand wordt er geschouwd. Is de tuin dan niet op orde, dan wordt de huurder geroyeerd en zal de tuin binnen één week na royement worden verhuurd.
Mocht men door ziekte o.i.d. niet in staat zijn om de tuin te onderhouden, dan zal het bestuur daar uiteraard rekening mee houden. Het bestuur moet dan wel geïnformeerd worden. Ook zal dan geadviseerd worden om de tuin met landbouwplastic af te dekken. Dit is via ons te koop of in bruikleen te krijgen.

Planning tuinschouw 2020:
9 mei
11 juli
19 september