Tuinschouw

Bij de eerste tuinschouw wordt gekeken naar hoe de tuin is gebruikt en onderhouden. Is de commissie van oordeel, dat de tuin onvoldoende onderhouden/gebruikt wordt, dan volgt er een waarschuwing. Men heeft dan tot de tweede tuinschouw de tijd om het te in orde te maken. Gebeurt dat niet, dan volgt een tweede waarschuwing. Is de tuin bij de derde tuinschouw niet op orde, dan wordt de huurder geroyeerd en krijgt hij/zij een week de tijd om eventuele eigendommen van de tuin te halen en moet de sleutel ingeleverd worden.

Mocht men door ziekte o.i.d. niet in staat zijn om de tuin te onderhouden, dan zal het bestuur daar uiteraard rekening mee houden. Het bestuur moet dan wel geïnformeerd worden. Ook zal dan geadviseerd worden om de tuin met landbouwplastic af te dekken. Dit is via ons te koop of in bruikleen te krijgen.

Planning tuinschouw 2024: mail volgt over de exacte datum
begin Mei
begin juli
begin september